Operationeel

Naast de algemene reguliere terugkoppeling van het ziekenhuis krijgt u direct bericht dat een patiënt van u is gezien op de SEH omdat de professionele samenvatting is opgevraagd. Daarnaast sturen enkele ziekenhuizen een bericht of de patiënt een coronatest heeft ondergaan en wat de uitslag daarvan was.

Ja, praktijk en HAP moeten zijn aangesloten op het LSP om te vallen onder deze tijdelijke maatregel. Als uw praktijk of HAP nog niet is aangesloten, kunt u er uiteraard voor kiezen om u (tijdelijk of alsnog) aan te sluiten op het LSP. Uw leverancier kan u ondersteuning bieden bij het aansluiten op het LSP. Tijdens de coronacrisis geldt hiervoor een versnelde en vereenvoudigde procedure.

Omdat het waarschijnlijk is dat patiënten gedurende de coronacrisis door drukte of verdeling van patiënten buiten hun eigen regio gezien worden op een huisartsenpost of SEH, worden tijdelijk de beperkingen van regiogrenzen opgeheven. Daardoor is het mogelijk dossiers van patiënten uit het gehele land te raadplegen. De huisartsenpost of SEH kan alleen gegevens opvragen van een patiënt die zich daadwerkelijk meldt bij de huisartsenpost of SEH en mondeling toestemming geeft voor het raadplegen van het dossier.

Als u bent aangesloten op het LSP heeft u geen omkijken naar de technische aanpassingen in uw HIS. Uw HIS-leverancier zorgt ervoor dat de tijdelijke toestemming is geregeld voor patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt. Wel bestaat er een mogelijkheid dat patiënten als gevolg van de campagne hun keuze alsnog doorgeven via de website volgjezorg.nl. Deze zogeheten opt-in of opt-out moet u zelf in uw HIS verwerken. Deze werkwijze is hetzelfde als u nu al gewend bent. Let op: zo lang u dit niet heeft gedaan in uw HIS is het op de HAP en SEH niet zichtbaar dat de patiënt dit heeft gedaan.

Ja, dat is mogelijk via de website volgjezorg.nl.

Ja, dat is mogelijk. U krijgt van de HAP en/of SEH een zogeheten retourbericht in uw HIS. Wij adviseren hiervoor het zogenaamde waarneemretourbericht via het LSP te gebruiken zodat het direct verwerkt wordt in uw HIS en het dan ook weer direct zichtbaar is bij de volgende raadpleging.

Patiënten waar hun keuze niet van bekend is, worden eenmalig aangemeld bij het LSP door een aanpassing in het HIS. U heeft hier geen omkijken naar.

U kunt hiervoor contact opnemen met de LHV. De medewerkers kunnen u adviseren over de stappen die u het beste kan zetten.

Bij het inschrijven van nieuwe patiënten vraagt u direct of ze toestemming geven voor uitwisseling via het LSP, zoals u dat tot nu toe ook deed, dus met verstrekking van het informatiemateriaal van de VZVZ. Daarnaast kunt u ze wijzen op de tijdelijke maatregel tijdens de coronacrisis.

Ja, als uw patiënt specifiek aangeeft toestemming of juist geen toestemming te geven voor inzage in de gegevens dient u dit aan te passen in uw HIS. Zo blijft de toestemming goed geregistreerd, ook na de coronacrisis.

Deze informatie is in elk HIS zichtbaar. Hoe u dit precies kunt zien, verschilt per HIS. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw HIS-leverancier.

Ja, dat is mogelijk in het dossier van de desbetreffende patiënt.

U kunt dit in het dossier van de desbetreffende patiënt verwerken. U selecteert hiervoor de zogeheten opt-out functie in uw HIS.

Nee, dat is niet nodig. U heeft geen omkijken naar de technische afhandeling van deze maatregel. Als patiënten zichzelf aan- of afmelden via volgjezorg.nl moet u dit uiteraard wel verwerken in uw HIS. Let op: zo lang u dit niet heeft gedaan in uw HIS is het op de HAP en SEH niet zichtbaar dat de patiënt dit heeft gedaan.

Een patiënt kan zijn toestemming regelen bij de huisarts of via de website volgjezorg.nl. De afmeldingen die binnenkomen via volgjezorg.nl komen binnen via de Vecozo-berichtenbox. De huisartsenpraktijk moet dit zelf verwerken in het dossier van de patiënt. Download voor meer informatie de factsheet van VZVZ. Let op: de wijzigingen zijn pas nadat ze in het HIS zijn verwerkt zichtbaar op de HAP en SEH.

U kunt hiervoor contact opnemen via het e-mailadres inzageopdehap@ineen.nl.

U bent niet verplicht om deel te nemen aan deze maatregel. U kunt bij uw HIS-leverancier laten weten dat u hieraan niet mee wilt doen. Dit betekent uiteraard wel dat de zorgprofessional op de HAP en SEH geen volledig beeld kunnen opvragen van die patiënten.

Als u er nu voor kiest uw huisartsenpraktijk aan te sluiten op het LSP, dan kan dat via de versnelde en vereenvoudigde procedure. Het aansluiten bij het CIBG (voor het UZI-certificaat) en VZVZ (voor aansluiting op het LSP) kunt u nu beiden in één keer doen, via één online formulier. Dit formulier hoeft u niet te ondertekenen. U krijgt later een set stukken toegestuurd dat u wel moet ondertekenen. Heeft u vragen hierover dan kunt u deze stellen via: spoed-aanvraag@vzvz.nl. Meer informatie voor praktijken die niet zijn aangesloten op het LSP, vindt u op deze pagina.

Als de crisis voorbij is, worden alle patiënten waarvan geen specifieke toestemming bekend is, weer afgemeld. Deze gegevens zijn dan niet meer op te vragen door de zorgprofessionals op de HAP en de SEH.