Algemeen

Naast de algemene reguliere terugkoppeling van het ziekenhuis krijgt u direct bericht dat een patiënt van u is gezien op de SEH omdat de professionele samenvatting is opgevraagd. Daarnaast sturen enkele ziekenhuizen een bericht of de patiënt een coronatest heeft ondergaan en wat de uitslag daarvan was.

In Nederland zijn bijna alle huisartsenposten aangesloten op het LSP. Er zijn slechts twee kleine posten die nog niet zijn aangemeld op het LSP.

Momenteel zijn 4.160 van de ruim 5.000 huisartsenpraktijken aangesloten op het LSP. Bijna 8 miljoen Nederlanders hebben toestemming gegeven voor de mogelijkheid tot inzage in de professionele samenvatting van het patiëntendossier bij waarneming op de huisartsenpost.

Ja, praktijk en HAP moeten zijn aangesloten op het LSP om te vallen onder deze tijdelijke maatregel. Als uw praktijk of HAP nog niet is aangesloten, kunt u er uiteraard voor kiezen om u (tijdelijk of alsnog) aan te sluiten op het LSP. Uw leverancier kan u ondersteuning bieden bij het aansluiten op het LSP. Tijdens de coronacrisis geldt hiervoor een versnelde en vereenvoudigde procedure.

Nee, de gegevens worden pas opgevraagd als de patiënt zich meldt bij de HAP of SEH. Het opvragen van de professionele samenvatting zorgt dat de triage beter en sneller verloopt.

Omdat het waarschijnlijk is dat patiënten gedurende de coronacrisis door drukte of verdeling van patiënten buiten hun eigen regio gezien worden op een huisartsenpost of SEH, worden tijdelijk de beperkingen van regiogrenzen opgeheven. Daardoor is het mogelijk dossiers van patiënten uit het gehele land te raadplegen. De huisartsenpost of SEH kan alleen gegevens opvragen van een patiënt die zich daadwerkelijk meldt bij de huisartsenpost of SEH en mondeling toestemming geeft voor het raadplegen van het dossier.

De professionele samenvatting is alleen op te vragen door zorgprofessionals op de HAP of SEH op het moment dat uw patiënt zich daar meldt. Dit wordt ook gelogd in het systeem van de HAP en SEH.

Alleen de professionele samenvatting van het patiëntendossier kan worden opgevraagd bij de HAP of SEH. Op de website volgjezorg.nl vindt u een overzicht van de gegevens die kunnen worden opgevraagd.

Als de crisis voorbij is, worden alle patiënten waarvan geen specifieke toestemming bekend is, weer afgemeld. Deze gegevens zijn dan niet meer op te vragen door de zorgprofessionals op de HAP en de SEH.

Nee, na de coronacrisis kunnen alleen zorgprofessionals op de HAP gegevens opvragen van patiënten die expliciet toestemming hebben gegeven.

Door de corona-uitbraak worden er veel meer patiënten gezien op de HAP en door een andere huisarts dan hun eigen huisarts. Circa de helft van de Nederlanders heeft nog geen keuze gemaakt of hun medisch dossier ingezien mag worden via het LSP. Dit vertraagt het triageproces op de SEH en HAP.

De maatregel zit als volgt in elkaar:

  1. Het HIS meldt op basis van de opt-in registratie bij de patiënt dat een samenvatting van het dossier van de patiënt beschikbaar is bij de huisarts. Dit gebeurt automatisch via de LSP-infrastructuur. Het dossier en de samenvatting blijven bij de huisarts in het systeem. Er wordt alleen gemeld waar hij voor de SEH en HAP eventueel kan worden opgevraagd.
  2. Wanneer een patiënt op de HAP of SEH komt, is de locatie van de professionele samenvatting bekend en kan de samenvatting worden opgevraagd. De artsen op de HAP (huisartsen) of SEH vragen dit op of laten dit doen onder hun verantwoordelijkheid. Dit wordt gelogd.
  3. De patiënt kan zelf nagaan wie de gegevens heeft opgehaald via volgjezorg.nl. Ook de huisarts kan dit in het eigen systeem in de logging nagaan.
  4. Na de coronacrisis blijven alleen de samenvattingen beschikbaar van patiënten die expliciet toestemming hebben gegeven bij de huisarts of via volgjezorg.nl. Dit hebben voor de coronacrisis al bijna 8 miljoen mensen gedaan. De samenvattingen van de overige personen worden weer afgemeld.

Deze maatregel is een noodvoorziening via het LSP. De maatregel maakt het mogelijk voor HAP en SEH om inzicht te krijgen in de dossiers van Nederlanders die expliciet toestemming hebben gegeven en Nederlanders die geen keuze hebben gemaakt. Zo kan de patiënt op de HAP en SEH sneller en adequater geholpen worden.

De tijdelijke maatregel is ingegaan op 8 april 2020.