Zijn alle medische dossiers nu zomaar inzichtelijk op de HAP en SEH?

Nee, de professionele samenvatting kan alleen worden opgevraagd als de patiënt zich meldt op de HAP of SEH. Aan de patiënt wordt eerst mondeling toestemming gevraagd voor het opvragen van de gegevens. Als de patiënt dit weigert, mogen de gegevens niet worden ingezien. Dossiers van patiënten die eerder hebben aangegeven dat ze geen toestemming verlenen aan het LSP zijn vanzelfsprekend niet inzichtelijk.