Wordt er met deze maatregel veilig omgegaan met de gegevens van mijn patiënten

Ja, de maatregel is getoetst bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Alle gegevens die worden opgevraagd worden gelogd en gecontroleerd op misbruik. De betrokken huisarts en patiënt kunnen zien wat er precies met de gegevens is gebeurd. Huisartsen zien dit in hun HIS. Patiënten kunnen dit bekijken op volgjezorg.nl nadat ze met DigiD zijn ingelogd. De gegevens zijn enkel toegankelijk op de HAP en SEH en patiënten kunnen ter plaatse nog aangeven dat ze niet willen dat hun gegevens worden opgevraagd.