Worden de dossiers gebruikt om een selectie van patiënten te doen?

Nee, de gegevens worden pas opgevraagd als de patiënt zich meldt bij de HAP of SEH. Het opvragen van de professionele samenvatting zorgt dat de triage beter en sneller verloopt.