Deze kosten worden vergoed door het ministerie van VWS.