Waar kan ik terecht als een patiënt bezwaar maakt tegen deze maatregel?

,

U kunt hiervoor contact opnemen met de LHV. De medewerkers kunnen u adviseren over de stappen die u het beste kan zetten.