Moet de huisartsenpraktijk en de HAP aangesloten zijn op het LSP om de gegevens inzichtelijk te maken?

,

Ja, praktijk en HAP moeten zijn aangesloten op het LSP om te vallen onder deze tijdelijke maatregel. Als uw praktijk of HAP nog niet is aangesloten, kunt u er uiteraard voor kiezen om u (tijdelijk of alsnog) aan te sluiten op het LSP. Uw leverancier kan u ondersteuning bieden bij het aansluiten op het LSP. Tijdens de coronacrisis geldt hiervoor een versnelde en vereenvoudigde procedure.