Kan een patiënt zien wie zijn dossier heeft ingezien?

,