Kan een patiënt mij aanklagen voor het delen van zijn gegevens?

In principe niet, door het gedoogbesluit is er strafrechtelijk geen aanleiding voor een zaak. Daarnaast zorgt de steun vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor een tuchtrechtelijke bescherming. Mocht een patiënt toch een klacht indienen dan hebben alle betrokken partijen afgesproken alles te doen wat in hun macht ligt om u te helpen.