Is deze maatregel juridisch toegestaan?

Volgens de wet, waaronder artikel 15a en 15i van de Wabvpz, is expliciete toestemming nodig voor de inzage in gegevens. Circa de helft van de Nederlanders heeft geen keuze gemaakt of de inzage in de gegevens is toegestaan. Om te zorgen dat patiënten op de HAP en SEH sneller en adequater worden geholpen is een tijdelijk gedoogbesluit actief. De afwijking van de wet wordt hiermee tijdelijk gedoogd. Dit betekent dat tijdelijk, voor de duur om het coronavirus onder controle te krijgen, de toestemmingsvereiste wordt losgelaten voor patiënten die nog geen keuze (wel of geen toestemming) hebben vastgelegd. Wel moet voor inzage op de HAP en SEH mondeling nog toestemming worden gevraagd, indien de patiënt aanspreekbaar is. Het ministerie van VWS, het Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het OM en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben kritisch gekeken naar de wet en hebben deze tijdelijke maatregel bekrachtigd.