Gaan we niet te makkelijk om met de privacy in tijden van corona?

Nee, deze tijdelijke maatregel is tot stand gekomen na een zorgvuldige afweging van de betrokken partijen (Patiëntenfederatie Nederland, InEen, LHV en NHG) om patiënten op de HAP en SEH snel en adequater te kunnen helpen. Het ministerie van VWS, het OM en de Autoriteit Persoonsgegevens ondersteunen deze maatregel. Daarbij blijft de mogelijkheid voor patiënten bestaan om toestemming te weigeren.