Momenteel zijn 4.160 van de ruim 5.000 huisartsenpraktijken aangesloten op het LSP. Bijna 8 miljoen Nederlanders hebben toestemming gegeven voor de mogelijkheid tot inzage in de professionele samenvatting van het patiëntendossier bij waarneming op de huisartsenpost.

Als u er nu voor kiest uw huisartsenpraktijk aan te sluiten op het LSP, dan kan dat via de versnelde en vereenvoudigde procedure. Het aansluiten bij het CIBG (voor het UZI-certificaat) en VZVZ (voor aansluiting op het LSP) kunt u nu beiden in één keer doen, via één online formulier. Dit formulier hoeft u niet te ondertekenen. U krijgt later een set stukken toegestuurd dat u wel moet ondertekenen. Heeft u vragen hierover dan kunt u deze stellen via: spoed-aanvraag@vzvz.nl. Meer informatie voor praktijken die niet zijn aangesloten op het LSP, vindt u op deze pagina.

De tijdelijke maatregel is ingegaan op 8 april 2020.

Ja, de maatregel is getoetst bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Alle gegevens die worden opgevraagd worden gelogd en gecontroleerd op misbruik. De betrokken huisarts en patiënt kunnen zien wat er precies met de gegevens is gebeurd. Huisartsen zien dit in hun HIS. Patiënten kunnen dit bekijken op volgjezorg.nl nadat ze met DigiD zijn ingelogd. De gegevens zijn enkel toegankelijk op de HAP en SEH en patiënten kunnen ter plaatse nog aangeven dat ze niet willen dat hun gegevens worden opgevraagd.

Omdat het waarschijnlijk is dat patiënten gedurende de coronacrisis door drukte of verdeling van patiënten buiten hun eigen regio gezien worden op een huisartsenpost of SEH, worden tijdelijk de beperkingen van regiogrenzen opgeheven. Daardoor is het mogelijk dossiers van patiënten uit het gehele land te raadplegen. De huisartsenpost of SEH kan alleen gegevens opvragen van een patiënt die zich daadwerkelijk meldt bij de huisartsenpost of SEH en mondeling toestemming geeft voor het raadplegen van het dossier.

Naast de algemene reguliere terugkoppeling van het ziekenhuis krijgt u direct bericht dat een patiënt van u is gezien op de SEH omdat de professionele samenvatting is opgevraagd. Daarnaast sturen enkele ziekenhuizen een bericht of de patiënt een coronatest heeft ondergaan en wat de uitslag daarvan was.

Ja, praktijk en HAP moeten zijn aangesloten op het LSP om te vallen onder deze tijdelijke maatregel. Als uw praktijk of HAP nog niet is aangesloten, kunt u er uiteraard voor kiezen om u (tijdelijk of alsnog) aan te sluiten op het LSP. Uw leverancier kan u ondersteuning bieden bij het aansluiten op het LSP. Tijdens de coronacrisis geldt hiervoor een versnelde en vereenvoudigde procedure.

Alleen de professionele samenvatting van het patiëntendossier kan worden opgevraagd bij de HAP of SEH. Op de website volgjezorg.nl vindt u een overzicht van de gegevens die kunnen worden opgevraagd.

De maatregel zit als volgt in elkaar:

  1. Het HIS meldt op basis van de opt-in registratie bij de patiënt dat een samenvatting van het dossier van de patiënt beschikbaar is bij de huisarts. Dit gebeurt automatisch via de LSP-infrastructuur. Het dossier en de samenvatting blijven bij de huisarts in het systeem. Er wordt alleen gemeld waar hij voor de SEH en HAP eventueel kan worden opgevraagd.
  2. Wanneer een patiënt op de HAP of SEH komt, is de locatie van de professionele samenvatting bekend en kan de samenvatting worden opgevraagd. De artsen op de HAP (huisartsen) of SEH vragen dit op of laten dit doen onder hun verantwoordelijkheid. Dit wordt gelogd.
  3. De patiënt kan zelf nagaan wie de gegevens heeft opgehaald via volgjezorg.nl. Ook de huisarts kan dit in het eigen systeem in de logging nagaan.
  4. Na de coronacrisis blijven alleen de samenvattingen beschikbaar van patiënten die expliciet toestemming hebben gegeven bij de huisarts of via volgjezorg.nl. Dit hebben voor de coronacrisis al bijna 8 miljoen mensen gedaan. De samenvattingen van de overige personen worden weer afgemeld.