Ja, dat is mogelijk in het dossier van de desbetreffende patiënt.

Patiënten waar hun keuze niet van bekend is, worden eenmalig aangemeld bij het LSP door een aanpassing in het HIS. U heeft hier geen omkijken naar.

U kunt hiervoor contact opnemen met de LHV. De medewerkers kunnen u adviseren over de stappen die u het beste kan zetten.

Bij het inschrijven van nieuwe patiënten vraagt u direct of ze toestemming geven voor uitwisseling via het LSP, zoals u dat tot nu toe ook deed, dus met verstrekking van het informatiemateriaal van de VZVZ. Daarnaast kunt u ze wijzen op de tijdelijke maatregel tijdens de coronacrisis.

U bent niet verplicht om deel te nemen aan deze maatregel. U kunt bij uw HIS-leverancier laten weten dat u hieraan niet mee wilt doen. Dit betekent uiteraard wel dat de zorgprofessional op de HAP en SEH geen volledig beeld kunnen opvragen van die patiënten.

U kunt dit in het dossier van de desbetreffende patiënt verwerken. U selecteert hiervoor de zogeheten opt-out functie in uw HIS.

Ja, als uw patiënt specifiek aangeeft toestemming of juist geen toestemming te geven voor inzage in de gegevens dient u dit aan te passen in uw HIS. Zo blijft de toestemming goed geregistreerd, ook na de coronacrisis.

Nee, dat is niet nodig. U heeft geen omkijken naar de technische afhandeling van deze maatregel. Als patiënten zichzelf aan- of afmelden via volgjezorg.nl moet u dit uiteraard wel verwerken in uw HIS. Let op: zo lang u dit niet heeft gedaan in uw HIS is het op de HAP en SEH niet zichtbaar dat de patiënt dit heeft gedaan.

Deze informatie is in elk HIS zichtbaar. Hoe u dit precies kunt zien, verschilt per HIS. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw HIS-leverancier.