Als u er nu voor kiest uw huisartsenpraktijk aan te sluiten op het LSP, dan kan dat via de versnelde en vereenvoudigde procedure. Het aansluiten bij het CIBG (voor het UZI-certificaat) en VZVZ (voor aansluiting op het LSP) kunt u nu beiden in één keer doen, via één online formulier. Dit formulier hoeft u niet te ondertekenen. U krijgt later een set stukken toegestuurd dat u wel moet ondertekenen. Heeft u vragen hierover dan kunt u deze stellen via: spoed-aanvraag@vzvz.nl. Meer informatie voor praktijken die niet zijn aangesloten op het LSP, vindt u op deze pagina.

Omdat het waarschijnlijk is dat patiënten gedurende de coronacrisis door drukte of verdeling van patiënten buiten hun eigen regio gezien worden op een huisartsenpost of SEH, worden tijdelijk de beperkingen van regiogrenzen opgeheven. Daardoor is het mogelijk dossiers van patiënten uit het gehele land te raadplegen. De huisartsenpost of SEH kan alleen gegevens opvragen van een patiënt die zich daadwerkelijk meldt bij de huisartsenpost of SEH en mondeling toestemming geeft voor het raadplegen van het dossier.

Naast de algemene reguliere terugkoppeling van het ziekenhuis krijgt u direct bericht dat een patiënt van u is gezien op de SEH omdat de professionele samenvatting is opgevraagd. Daarnaast sturen enkele ziekenhuizen een bericht of de patiënt een coronatest heeft ondergaan en wat de uitslag daarvan was.

Ja, praktijk en HAP moeten zijn aangesloten op het LSP om te vallen onder deze tijdelijke maatregel. Als uw praktijk of HAP nog niet is aangesloten, kunt u er uiteraard voor kiezen om u (tijdelijk of alsnog) aan te sluiten op het LSP. Uw leverancier kan u ondersteuning bieden bij het aansluiten op het LSP. Tijdens de coronacrisis geldt hiervoor een versnelde en vereenvoudigde procedure.

Als u bent aangesloten op het LSP heeft u geen omkijken naar de technische aanpassingen in uw HIS. Uw HIS-leverancier zorgt ervoor dat de tijdelijke toestemming is geregeld voor patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt. Wel bestaat er een mogelijkheid dat patiënten als gevolg van de campagne hun keuze alsnog doorgeven via de website volgjezorg.nl. Deze zogeheten opt-in of opt-out moet u zelf in uw HIS verwerken. Deze werkwijze is hetzelfde als u nu al gewend bent. Let op: zo lang u dit niet heeft gedaan in uw HIS is het op de HAP en SEH niet zichtbaar dat de patiënt dit heeft gedaan.

Ja, dat is mogelijk. U krijgt van de HAP en/of SEH een zogeheten retourbericht in uw HIS. Wij adviseren hiervoor het zogenaamde waarneemretourbericht via het LSP te gebruiken zodat het direct verwerkt wordt in uw HIS en het dan ook weer direct zichtbaar is bij de volgende raadpleging.

Als de crisis voorbij is, worden alle patiënten waarvan geen specifieke toestemming bekend is, weer afgemeld. Deze gegevens zijn dan niet meer op te vragen door de zorgprofessionals op de HAP en de SEH.

Een patiënt kan zijn toestemming regelen bij de huisarts of via de website volgjezorg.nl. De afmeldingen die binnenkomen via volgjezorg.nl komen binnen via de Vecozo-berichtenbox. De huisartsenpraktijk moet dit zelf verwerken in het dossier van de patiënt. Download voor meer informatie de factsheet van VZVZ. Let op: de wijzigingen zijn pas nadat ze in het HIS zijn verwerkt zichtbaar op de HAP en SEH.