Als u er nu voor kiest uw huisartsenpraktijk aan te sluiten op het LSP, dan kan dat via de versnelde en vereenvoudigde procedure. Het aansluiten bij het CIBG (voor het UZI-certificaat) en VZVZ (voor aansluiting op het LSP) kunt u nu beiden in één keer doen, via één online formulier. Dit formulier hoeft u niet te ondertekenen. U krijgt later een set stukken toegestuurd dat u wel moet ondertekenen. Heeft u vragen hierover dan kunt u deze stellen via: spoed-aanvraag@vzvz.nl. Meer informatie voor praktijken die niet zijn aangesloten op het LSP, vindt u op deze pagina.

Deze kosten worden vergoed door het ministerie van VWS.

Huisartsen die zich voor het eerst aanmelden op het LSP krijgen een aansluitvergoeding. Normaliter ontvangt een huisarts ook een vergoeding voor het aantal patiënten dat is aangemeld voor het LSP. Deze vergoeding wordt met de tijdelijke maatregel opgeschort. We kunnen namelijk geen verschil zien tussen het soort toestemming. Als de tijdelijke maatregel wordt beëindigd wordt de aanmeldvergoeding weer opgestart.