Nee, na de coronacrisis kunnen alleen zorgprofessionals op de HAP gegevens opvragen van patiënten die expliciet toestemming hebben gegeven.

Door de corona-uitbraak worden er veel meer patiënten gezien op de HAP en door een andere huisarts dan hun eigen huisarts. Circa de helft van de Nederlanders heeft nog geen keuze gemaakt of hun medisch dossier ingezien mag worden via het LSP. Dit vertraagt het triageproces op de SEH en HAP.

Deze maatregel is een noodvoorziening via het LSP. De maatregel maakt het mogelijk voor HAP en SEH om inzicht te krijgen in de dossiers van Nederlanders die expliciet toestemming hebben gegeven en Nederlanders die geen keuze hebben gemaakt. Zo kan de patiënt op de HAP en SEH sneller en adequater geholpen worden.

Als de crisis voorbij is, worden alle patiënten waarvan geen specifieke toestemming bekend is, weer afgemeld. Deze gegevens zijn dan niet meer op te vragen door de zorgprofessionals op de HAP en de SEH.