Aanleiding

Door de uitbraak van Covid-19 wordt een toenemend aantal patiënten gezien op een andere plek dan de huisartsenpraktijk, zoals op de huisartsenpost of een speciaal ingerichte huisartsen coronapost. De verwachting is dat dit gedurende de verspreiding van het coronavirus door Nederland verder gaat toenemen.

Op een huisartsenpost of coronapost worden patiënten meestal niet door hun eigen huisarts gezien, die over hun volledige medische dossier beschikt, maar door een andere huisarts. Als de zorgprofessionals op de HAP en SEH sneller zicht hebben op de actuele medische gegevens uit het huisartsdossier van de patiënt, kunnen zij adequater en sneller (be)handelen.

Via het Landelijk Schakelpunt (LSP) is er op vrijwel elke huisartsenpost inzagemogelijkheid in die actuele medische gegevens, zoals die in de professionele samenvatting van het huisartsdossier staan. Inzage is alleen mogelijk als de patiënt daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven, via de eigen huisarts of via volgjezorg.nl. Inzage vindt alleen plaats op het moment dat de patiënt contact heeft met de triagist en/of waarnemend huisarts van de huisartsenpost.

Op dit moment heeft bijna 8 miljoen van de Nederlanders toestemming gegeven voor het uitwisselen van de gegevens, een beperkt deel van de Nederlanders heeft expliciet geen toestemming gegeven. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft (nog) geen keuze gemaakt. Voor deze laatste groep heeft het ministerie van VWS een tijdelijke maatregel ingesteld zodat alle huisartsenposten in Nederland, indien nodig, ook inzicht hebben in de voorgeschiedenis van deze groep patiënten. Deze maatregel zorgt er ook voor dat de gegevens via het LSP ook op de spoedeisende hulp inzichtelijk zijn.

Tijdelijke werkwijze

Voor de groep Nederlanders die geen keuze kenbaar heeft gemaakt voor het delen van de informatie van de huisarts via het LSP wordt het – uitsluitend voor de duur van de coronacrisis – mogelijk om de professionele samenvatting op de huisartsenpost op te vragen. Tijdens een bezoek van een patiënt aan de huisartsenpost, huisartsen coronapost of spoedeisende hulp wordt – indien de patiënt aanspreekbaar is – gemeld dat de zorgverlener inzage kan hebben en gevraagd of de patiënt ermee instemt dat die gegevens worden geraadpleegd. Omdat het waarschijnlijk is dat patiënten gedurende de coronacrisis door drukte of verdeling van patiënten buiten hun eigen regio gezien worden op een huisartsenpost of SEH, worden tijdelijk de beperkingen van regiogrenzen opgeheven. Daardoor is het mogelijk dossiers van patiënten uit het gehele land te raadplegen.

Bezwaren van patiënten en huisartsen worden gerespecteerd:

  • Patiënten die hebben gemeld géén toestemming te geven voor uitwisseling van gegevens via het LSP worden geen gegevens beschikbaar gesteld aan de huisartsenpost en spoedeisende hulp.
  • Gegevens van patiënten die tijdens het bezoek aan de huisartsenpost of spoedeisende hulp aangeven bezwaar te hebben tegen inzage, worden vanzelfsprekend niet geraadpleegd.
  • Huisartsen zijn niet verplicht om zich aan te sluiten op het LSP en hun patiënten aan te melden via deze tijdelijke maatregel.

Burgers kunnen ook in deze tijdelijke crisisfase nog steeds hun keuze voor wel/geen toestemming doorgeven via de eigen huisarts en via volgjezorg.nl. Let op: de wijzigingen die zijn doorgegeven via volgjezorg.nl worden niet automatisch verwerkt in het HIS en zijn dus niet direct te zien op de HAP en SEH.

Betrokken partijen

Dit project is gestart op initiatief van LHV, NHG, InEen en Patiëntenfederatie Nederland. Andere betrokken partijen zijn het ministerie van VWS, VZVZ en Zorgverzekeraars Nederland.

Voor het beschikbaar maken van de professionele samenvatting bij de SEH is de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) betrokken. Dit wordt ook ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Klik op de afbeelding om de visualisatie van het proces te vergroten