Veilige inzage in professionele samenvatting op de HAP

Met de recente uitbraak van Covid_19 worden steeds meer van uw patiënten gezien op de huisartsenpost (HAP), speciaal ingerichte huisartsen coronaposten en de spoedeisende hulp (SEH). Om te zorgen dat uw patiënten ook hier snel en adequaat de juiste zorg ontvangen, is inzicht in de professionele samenvatting van het patiëntendossier essentieel.

Normaliter is dit inzicht alleen mogelijk bij patiënten die expliciet toestemming hebben gegeven voor inzage in hun gegevens. Deze toestemming wordt door u in het medisch dossier van de patiënt vastgelegd en de inzage van de gegevens vindt veilig plaats via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Op dit moment heeft bijna 8 miljoen van de Nederlanders toestemming gegeven, een beperkt deel van de Nederlanders heeft expliciet geen toestemming gegeven. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft (nog) geen keuze gemaakt. Voor deze laatste groep heeft het ministerie van VWS een tijdelijk maatregel getroffen, waardoor de toestemmingsvereiste voor de duur van de coronacrisis niet wordt gehandhaafd. Daardoor kunnen alle huisartsenposten in Nederland, indien nodig, ook inzicht krijgen in de voorgeschiedenis van deze groep patiënten. Daarnaast is het ook mogelijk dat de SEH tijdens de coronacrisis de professionele samenvatting van het patiëntendossier kan opvragen.

Wat houdt de tijdelijke maatregel in?

Tijdens de coronacrisis kunnen de HAP en SEH ook de professionele samenvatting opvragen van patiënten die geen keuze hebben gemaakt. Deze maatregel is geaccordeerd door de Autoriteit Persoonsgegevens, het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en wordt ondersteund door de Patiëntenfederatie Nederland.

Er wordt nooit zomaar gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de professionele samenvatting op te vragen. Indien de patiënt aanspreekbaar is, wordt er mondeling toestemming gevraagd voor het raadplegen van de professionele samenvatting. De professionele samenvattingen van de patiënten die zich niet melden bij de HAP of SEH worden sowieso niet geraadpleegd. Het raadplegen van de professionele samenvatting wordt gelogd in de systemen die de HAP en SEH gebruiken zodat achteraf controle mogelijk is wie dit heeft gedaan. De patiënt kan dit zelf ook zien via de website volgjezorg.nl.

Na de coronacrisis wordt de tijdelijke maatregel teruggedraaid. Dan zijn weer enkel de gegevens op te vragen van patiënten die hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven.

Wat betekent deze maatregel voor uw praktijk?

Uw huisartsenpraktijk is reeds aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Dit betekent dat u geen omkijken heeft naar de technische aanpassingen in uw HIS. Uw HIS-leverancier zorgt ervoor dat de tijdelijke toestemming is geregeld voor patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt.

Ook burgers worden geïnformeerd over de tijdelijke maatregel. Het kan zijn dat patiënten vragen stellen over het verlenen van toestemming. U kunt hen doorverwijzen naar de website volgjezorg.nl.

Opt-out verwerken in HIS
Ook bestaat er een mogelijkheid dat patiënten als gevolg van de campagne hun keuze alsnog doorgeven of aanpassen via de website volgjezorg.nl/toestemming. Deze zogeheten opt-in of opt-out moet u zelf in uw HIS verwerken. Deze werkwijze is hetzelfde als u nu al gewend bent. Let op: de wijziging is pas op de HAP en SEH zichtbaar nadat u de wijziging in uw HIS heeft doorgevoerd.

Voorlichting patiënten

Om patiënten te informeren over deze tijdelijke maatregel kunt u een bericht plaatsen op uw praktijkwebsite.

Wat betekent de maatregel voor uw vergoeding?

VZVZ heeft de peildata aangepast voor het uitkeren van de structurele en opt-in vergoeding die u als huisartsenpraktijk ontvangt omdat u bent aangesloten op het LSP. Dit betekent dat de extra opt-ins ten tijde van de coronacrisis niet meetellen voor uw structurele en opt-in vergoeding. Meer informatie vindt u op de website van VZVZ.

Heeft u vragen over de tijdelijke maatregel?

Op onze website vindt u het antwoord op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie

Klik op de afbeelding om de visualisatie van het proces te vergroten