Veilige inzage in professionele samenvatting op de HAP

Met de recente uitbraak van Covid_19 worden steeds meer van uw patiënten gezien op de huisartsenpost (HAP), speciaal ingerichte huisartsen coronaposten en de spoedeisende hulp (SEH). Om te zorgen dat uw patiënten ook hier de juiste zorg ontvangen, is inzicht in de professionele samenvatting van het patiëntendossier essentieel. Om mogelijk te maken dat van meer patiënten de professionele samenvatting inzichtelijk is op de HAP en de SEH is op verzoek van LHV, InEen, NHG en de Patiëntenfederatie Nederland een tijdelijke maatregel afgekondigd door het ministerie van VWS in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie. Deze maatregel heeft alleen betrekking op het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Deelnemen aan tijdelijke maatregel via LSP

Wilt u graag deelnemen aan deze tijdelijke maatregel? Dan kunt u ervoor kiezen om uw huisartsenpraktijk aan te sluiten op het LSP via de versnelde en vereenvoudigde procedure.
Om aan te sluiten op het LSP moeten u drie overeenkomsten sluiten:

  • Met het CIBG om daar abonnee te worden en het UZI-certificaat te verkrijgen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  • Met VZVZ om aan te sluiten op het LSP. Hier zijn geen kosten aan verbonden, wel krijgt u een aansluitvergoeding.
  • Met uw HIS-leverancier. Daar geldt geen aparte vergoeding voor.

Het aansluitproces bij het CIBG en VZVZ is vereenvoudigd en beiden kunt u nu in één keer doen, via een online formulier.  Dit formulier hoeft u niet te ondertekenen. U krijgt later een set stukken toegestuurd dat u wel moet ondertekenen.
Heeft u vragen hierover dan kunt u deze stellen via: spoed-aanvraag@vzvz.nl. Zij helpen u dan verder.

Voor het aanmelden van patiënten op het LSP heeft u geen UZI-pas nodig. Voor de aanvraag van UZI-passen is niets veranderd, dat loopt via de website van het UZI-register. 

Meer informatie over de vergoedingen vindt u op de website van VZVZ.

Wat houdt de tijdelijke maatregel in?

Inzicht op de HAP via het LSP is altijd al mogelijk voor patiënten die expliciet toestemming hebben gegeven, dit geldt voor bijna 8 miljoen Nederlanders. Daarnaast zijn er in enkele regio’s andere systemen waarmee inzicht tijdens de dienstwaarneming mogelijk is.

Met de tijdelijke maatregel van het ministerie van VWS is het tijdens de coronacrisis ook mogelijk om uitsluitend via het LSP inzage te krijgen in de professionele samenvatting van het medisch dossier van de patiënten die (nog) geen keuze hebben gemaakt. Patiënten die specifiek geen toestemming hebben gegeven zijn uitgesloten van deze tijdelijke maatregel.

De tijdelijke maatregel is geaccordeerd door de Autoriteit Persoonsgegevens, Openbaar Ministerie en Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en wordt ondersteund door de Patiëntenfederatie Nederland. Er wordt nooit zomaar gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de professionele samenvatting op te vragen. Indien de patiënt aanspreekbaar is, krijgt hij mondeling de keuze voorgelegd of de waarnemend zorgprofessional de professionele samenvatting mag raadplegen. De professionele samenvattingen van de patiënten die zich niet melden bij de HAP of SEH worden sowieso niet geraadpleegd.

Wanneer de coronacrisis voorbij is, wordt de tijdelijke maatregel teruggedraaid. Dan zijn net als voorheen enkel de gegevens op te vragen van patiënten die hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven. U kunt dan ook besluiten om u weer af te melden bij het LSP.

Voorlichting patiënten

Om patiënten te informeren over deze tijdelijke maatregel kunt u een bericht plaatsen op uw praktijkwebsite.

Heeft u vragen over de tijdelijke maatregel?

Op onze website vindt u het antwoord op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie

Klik op de afbeelding om de visualisatie van het proces te vergroten