Veilige inzage in meer medische dossiers

Tijdens de coronacrisis neemt de druk op de huisartsenpost en de speciaal ingerichte huisartsen coronaposten verder toe. Juist nu is het essentieel dat u snel toegang heeft tot de professionele samenvatting van het patiëntendossier van alle patiënten die zich bij u melden. Zo kunt u patiënten sneller en adequater helpen. Het ministerie van VWS heeft dit in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie voor de duur van de coronacrisis mogelijk gemaakt. Dit wordt ondersteund door de Patiëntenfederatie Nederland.

Wat houdt de tijdelijke maatregel in?

Inzicht op de HAP is altijd al mogelijk voor patiënten die hier expliciet toestemming voor hebben gegeven, dit geldt voor bijna 8 miljoen Nederlanders. Met de tijdelijke maatregel van het ministerie van VWS is het tijdelijk ook mogelijk om inzage te krijgen in de professionele samenvatting van het medisch dossier van de patiënten die (nog) geen keuze hebben gemaakt. De gegevens van patiënten die nadrukkelijk geen toestemming hebben gegeven komen niet beschikbaar voor de huisartsenpost en SEH.

Op het moment dat de coronacrisis voorbij is wordt de maatregel teruggedraaid. Dan zijn net als voorheen alleen de gegevens op te vragen van patiënten die hiervoor expliciete toestemming hebben gegeven.

Wat betekent dit voor de HAP?

Bij het eerste contact moet door de triagist aan alle patiënten mondeling toestemming worden gevraagd voor het raadplegen van de gegevens. Dit is anders dan u nu gewend bent, maar u kunt niet zien of de patiënt vooraf toestemming heeft gegeven of dat het gaat om toestemming als gevolg van de tijdelijke maatregel. Daarom moet u de vraag aan elke patiënt stellen. Geeft de patiënt geen toestemming? Dan adviseren wij u dit vast te leggen in het systeem.

Zorgprofessionals op de HAP zijn als gevolg van deze maatregel vaker succesvol bij het opvragen van medische gegevens via het LSP. Om te zorgen dat de eigen huisarts, de SEH of een huisartsen coronapost ook op de hoogte zijn bij een eventueel volgend contact, is het van belang dat de huisartsenpost het retourbericht ook via het LSP verwerkt. Het advies is dan ook om die route te gebruiken.

Voorlichting patiënten

Wij adviseren u op de website van HAP een bericht te plaatsen om patiënten te informeren over de tijdelijke maatregel.

Meer informatie

Klik op de afbeelding om de visualisatie van het proces te vergroten