Veilige inzage in medische gegevens tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis is het van essentieel belang dat zorgprofessionals op de huisartsenpost (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH) snel inzicht krijgen in de medische voorgeschiedenis van de te behandelen patiënt. Zo kunnen zij patiënten sneller en adequater helpen.

Voor meer inzicht in de medische situatie van de patiënt kunnen zorgprofessionals op de HAP en de SEH de professionele samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts opvragen. Dit was op de HAP altijd al mogelijk voor patiënten die toestemming hebben gegeven, maar door een tijdelijke maatregel van het ministerie van VWS is dit tijdens de coronacrisis ook mogelijk voor patiënten die geen keuze hebben gemaakt. Op deze website vinden huisartsen en huisartsenposten meer informatie over deze tijdelijke maatregel. Op 15 april is gestart met het aanmelden van de patiënten op het LSP. Het gaat hier alleen om de patiënten die geen keuze hebben gemaakt. Op 15 april is ook de nieuwe werkwijze op de HAP en de SEH gestart.

Stand van zaken op 15 mei 2020

Het aanmelden van de extra beschikbare samenvattingen van patiëntendossiers bij het LSP duurt een aantal weken. In totaal komen door de tijdelijke maatregel ongeveer 6 miljoen professionele samenvattingen (PS) extra beschikbaar voor de huisartsenpost. Op 15 mei waren er daarvan 5,4 miljoen aangemeld bij het LSP. In totaal zijn nu ruim 13,3 miljoen PS’en beschikbaar, afkomstig van 4.205 huisartsenpraktijken. In de week voorafgaand aan 15 mei is 38.663 keer met succes een samenvatting opgevraagd door een huisartsenpost. 8 SEH’s kunnen de samenvattingen raadplegen.