Tijdelijke maatregel stopt per 4 april 2023

Door de Covid-19-uitbraak in Nederland werd een toenemend aantal patiënten gezien op een andere plek dan de eigen huisartsenpraktijk, zoals op de huisartsenpost (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH). Voor goede zorgverlening was het van groot belang dat zorgprofessionals op de HAP en de SEH snel inzicht konden krijgen in de medische voorgeschiedenis van de te behandelen patiënt.

Van 15 april 2020 tot 4 april 2023 was er daarom een tijdelijke maatregel van het ministerie van VWS van kracht, waardoor zorgprofessionals op de HAP en de SEH van meer patiënten dan gebruikelijk de professionele samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts konden opvragen. In die professionele samenvatting staan de belangrijkste elementen van de medische voorgeschiedenis van de patiënt. Het opvragen van de professionele samenvatting verloopt via het landelijk schakelpunt (LSP).

Omdat de pandemische situatie in Nederland voorbij is, is vanaf 4 april 2023 de tijdelijke maatregel niet meer van kracht.

Wat veranderde er door de tijdelijke maatregel?

Voordat deze maatregel bestond, was het op de huisartsenpost al mogelijk om de samenvatting van patiëntgegevens op te vragen van patiënten die daarvoor expliciet vooraf toestemming hebben gegeven.

Door de tijdelijke maatregel was dit tijdens de coronacrisis ook mogelijk voor patiënten die geen keuze hadden gemaakt over hun toestemming. Hierdoor waren tijdens de coronacrisis ongeveer 6 miljoen extra professionele samenvattingen op te vragen. Daarnaast was de inzage van de professionele samenvatting tijdens de looptijd van deze maatregel ook mogelijk op de spoedeisende hulp.

Voor mensen die vooraf hadden laten weten dat ze géén toestemming geven voor uitwisseling, bleef de situatie hetzelfde. Hun gegevens waren op de HAP en de SEH niet op te vragen.

Wat verandert er per 4 april 2023?

Met de beëindiging van de tijdelijke maatregel, keert de situatie terug naar hoe het was vóór het ingaan van de maatregel. Dit betekent dat de professionele samenvatting beschikbaar is op de huisartsenpost van mensen die vooraf – via de huisarts of via Volgjezorg.nl – toestemming hebben gegeven voor het beschikbaar stellen voor uitwisseling via het LSP. Dit geldt voor ongeveer 8 miljoen Nederlanders.

Van iedereen die nog geen keuze heeft gemaakt en van iedereen die heeft aangegeven geen toestemming te geven, zijn de gegevens niet beschikbaar voor inzage als zij zich melden op een huisartsenpost. De inzagemogelijkheid van de professionele samenvatting voor zorgverleners op de SEH vervalt volledig.

Vanwege het stopzetten van de tijdelijke verruimde inzagemogelijkheid, komt ook het bijhouden van deze website ten einde.

Meer weten

Meer informatie over inzage via het LSP